ΠΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΜΥΝΑΣ

απογείωση στο 46:30 min

DCS WorldΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΙΛΟΤΩΝ=GR= PILOT ROSTER
Roster1

Roster2
Roster3

Πληροφορίες εγγραφής

Τα σημεία με ένδειξή * είναι υποχρεωτικά για συμπλήρωση.

Χαμηλό
Κανονικό
Δυνατό